Çocuklardaki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kızlara oranla erkeklerde daha sık rastlanan bir genetik ve biyolojik kökenli psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın görülme sıklığı yaş ilerledikte yaşa bağlı olarak azalmaktadır. 4-10 yaşları arasında erkeklerin %10’unda, kızların ise %4’ünde görülen bir rahatsızlıktır. Yaş ilerledikte bu oran neredeyse yarı yarıya kadar düşmektedir.

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedeniyle, çocukların gelişimlerine uygun olmayan hareketlilik, istekleri erteleyememe ve dikkat dağınıklığı olarak görülmektedir. Bu rahatsızlıkların bir uzmanla birlikte ele alınması gerekmektedir. Aşırı hareketlilik çocuğun gelişiminde bir sorun teşkil ettiği gibi ailesi için de önemli bir sorundur. Okul dönemlerinde ise bu rahatsızlıklar çocukların okul başarılarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu sebeple okul dönemlerinde bu tür öğrencileri olan öğretmenlerde daha dikkatli olmalıdırlar. Bu çocuklar, kendilerini kontrol etmekte güçlük çekerler ve acelecidirler ve akıllarına gelen ilk şeyi yapmak isterler. Yani siz soruyu sormaya başlarken, çocuk çoktan cevaba geçmiştir, bile. Aceleci oldukları için bir işi yaparken sonucunu düşünmezler, “Bu işi bu şekilde yaparsam nasıl sonuçlanır?” diye düşünmezler. Sonuçlarını düşünmeden yaptıkları bu işlerde de tehlikelerle daha fazla karşılaşmaları olasıdır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülen çocukların, ilgilerini çekmeyen, sıkıcı buldukları işlerle ve çok fazla zihinsel uğraş gerektiren işlerle dikkatlerini çok fazla toplayamadıkları için uzun süre ilgilenmezler. Ama sevdikleri ve eğlendikleri işlere uzun süre vakitlerini ayırabilirler.

Doğru Teşhis İçin Uzmanından Yardım Alınmalı

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara yaklaşımın doğru olması gerekmekte ve bu çocukların, bu dönemleri en iyi şekilde atlatması için dikkatli olunması gerekmektedir. Kişiliğin oluşmaya başladığı bu dönemdeki çocuklar için yapılan dikkatsizliklerin sonuçları çok farklı olabilmektedir. Aileler çocuklarına doğru yaklaşımı göstermek için bir uzmandan yardım almalı ve belirlenen plan çerçevesinde hareket ederek çocukların bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlayabiliriler. Severek yaptığı ve eğlendiri işlerle ilgili uğraşlar verilebilir. Çok fazla dikkat gerektirmeyen ve eğlenerek yaptığı işlerle ilgili ödevler verilerek çocuklara sorumluluk duygusu kazandırılabilir. Tüm bunların yapılabilmesi için plan ve bu planın düzenli bir şekilde uygulanması ve takip edilmesi gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*